ARA SLOGAN

El futur de la política local passa per la gestió realista del municipi 


 

Ara-TU

Imagen de Odoo y bloque de texto

Lorem ipsum Dolor

Lorem  ipsum dolor sit amen 

Ara, què pensem

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor

Com entenem “millor”?

i que acabi defensant els interessos de les grans empreses o de l’estat o autonòmic per sobre dels interessos municipals i de les persones. Es necessari crear un moviment que retorni la confiança en la dignitat de la política, que demostri que els partits poden treballar pel bé comú, que es fonamenti en la més absoluta transparència, i que retorni a les persones la confiança en què els partits i els seus representants polítics.

 al servei de la ciutadania de Reus, no ha de tenir altres subordinacions ni interessos preferents que els propis del municipi i de les seves persones.

ni una eina per a la glòria personal o la consecució de quotes de poder. Ben al contrari, la política ha de ser la via per a l’entesa i la construcció d’un espai comú, en el qual la societat, democràticament, i mitjançant representats honestos i dignes, adopti en tot moment les seves decisions.

a més, ser de centre significa un compromís ètic i radical a favor de les persones. Significa defensar l’ètica, la democràcia, la transparència, la participació i el retiment de comptes. Significa convertir-nos en servidors dels ciutadans i rebutjar qualsevol comportament que vulgui imposar dogmes o restriccions a la llibertat, a la igualtat i al progrés de les persones. Ser un partit èticament de centre significa que impulsarem sempre polítiques a favor de les persones i que ens negarem a ser vehicles de transmissió de decisions preses en altres àmbits. Defensem el diàleg i el respecte com a formes bàsiques de l’actuació política.

    

ELS PILARS DEL MOVIMENT ARA

 

El passat és història, el present és passat i el futur és desconegut, anònim i fins i tot màgic.

En aquesta web és un breu i simbòlic recull del treball dut a terme per un ampli grup de persones que, amb responsabilitat ciutadana i amb l’ajut de molts ciutadans, defensem els interessos dels nostres pobles i ciutats.

Ens sentim orgullosos de treballar pels nostres pobles i ciutats – sense esperar res a canvi – per damunt de qualsevol ideologia política i de qualsevol bandera. Hem creat i desenvolupat propostes cent per cent municipalistes i hem estat valents en totes les nostres actuacions. Aquest és el nostre valor afegit.