El nostre compromís  


El compliment del programa és el nostre compromís. Per nosaltres  les propostes són deures

Mirarem de ser competitius com a societat local, amb una qualitat de vida que pugui millorar l'actual i que comporti una modernització de les infraestructures, tant dintre de l'àmbit local com de l'àmbit general.

Entenem que una col·laboració pública i privada, dintre de l'àmbit municipal, pot ajudar a una millora de l'activitat econòmica i d'una millora social. 

Intentarem que els nivells administratius actuals, puguin guanyar en eficàcia al servei ciutadà, disminuint els tràmits burocràtics, en la mesura del possible.

PROPOSTES:

    -El ciutadà com a client receptor del serveis de les administracions

    -Incentivar als treballadors públics

    -Millorar procediments

    -Millorar l’atenció al ciutadà

    -Reduir la burocràcia

    -Anular duplicitats, ja sigui de procediment o d’Administracions

    -Reduir la influència i intervenció dels polítics, dels partits, en l’Administració

  promocionant els parcs públics i espais verds dintre del municipi. I sense permetre l'especulació immobiliària d'interessos minoritaris.